Úřední deska
ZÁMĚR obce Chocnějovice č.1/2023
UZAVÍRKA silnice č. II/277 v úseku mezi obcemi Mohelnice n/J. a Podhora
Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
Výzva ÚZSM vlastníkům nemovitostí - ze dne 10.3.2020
Veřejná vyhláška MZe - opatření obecné povahy
Výzva ÚZSM vlastníkům nemovitostí - ze dne 19.4.2018
Výzva ÚZSM vlastníkům nemovitostí - ze dne 17.10.2017
INFORMACE - zrušení místní příslušnosti při podání žádosti o vydání občanského průkazu a cestovního pasu
Mapová aplikace Územně plánovací dokumentace ve Středočeském kraji
VÝZVA podle § 65 odst. 3 zákona č.256/2013 Sb., katastrální zákon, ...
Pravidla pro řešení situací spojených s výskytem ptačí chřipky
Veřejná vyhláška Ministerstva životního prostředí - opatření obecné povahy
Výskyt ptačí chřipky v Evropě - informace pro drobnochovatele
VÝZVA vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Výzva ÚZSVM vlastníkům nemovitostí
VÝZVA - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Úřední deska - archiv změn