Současnost

Nové aut. zastávky, podesty, manipulační plocha pro kontejnery

Realizace