Zastupitelstvo

Zastupitelstvo obce Chocnějovice pro volební období 2022-2026

starosta - František Stand

místostarosta - Jan Landa

člen - Michal Adam

       - Jan Hubač

       - Josef Šorejs

       - Hana Vernerová

       - Mgr. Josef Novotný

       - Renata Křížková

       - Václav Bernard