Vyhlášky, řády
OZV obce Chocnějovice č.1/2023, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
OZV č.2/2023, o místním poplatku ze psů
Vyhláška č.1/2020
ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ
ŘÁD OHLAŠOVNY POŽÁRU
Obecně závazná vyhláška č.3/2015
Obecně závazná vyhláška č.1/2015
Obecně závazná vyhláška č.6/2007
Obecně závazná vyhláška č.5/2007
Obecně závazná vyhláška č.4/2007
Obecně závazná vyhláška č.1/2007