Autobusové zastávky a plocha pro kontejnery, Soven