Aktuality
Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu (NSKO) - 16.6.2024
více
SBĚR elektrospotřebičů - 22.6.2024
více
SBĚR VOO (velkoobjemového odpadu) - květen-červen 2024
více
Prohlídkový a zážitkový zájezd - Praha 11.5.2024
OÚ má stále volná místa na prohlídkový a zážitkový zájezd !! Podrobné informace budou podány na OÚ Chocnějovice nebo telefonicky 724 230 808, 727 969 244.
více
Pohostinství - poptávka pronájmu
více
INFORMACE od PID ( pražská integrovaná doprava )
více
AKADEMIE třetího věku - cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů v roce 2024
více
Informace - Povodí Vltavy
více
OZNÁMENÍ VaK Ml.Boleslav, a.s. - udržovací práce na opravě stávajícího vodovodního potrubí
více
Rekonstrukce vodojemu Sovinky
více
Vyhláška č.1/2020
více
ŘÁD OHLAŠOVNY POŽÁRU
více
VÝZVA PRO VLASTNÍKY LESŮ
více