Aktuality

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Oprava odvodňovacího kanálu na střeše restaurace čp.43, obec Chocnějovice, k.ú. Chocnějovice

Sběr NSKO 23.11.2019

ČIPOVÁNÍ PSŮ

UPOZORNĚNÍ ČEZ

Akademie 3.věku ... 10 - 12/2019

VaK Mladá Boleslav, a.s. - porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

VÝZVA PRO VLASTNÍKY LESŮ

Poznamenejte si do kalendáře v roce 2019

Ceník komunálního odpadu 2019 + prohlášení poplatníka

UPOZORNĚNÍ vlastníkům a uživatelům pozemků