ODPADY - PSI

Likvidace odpadních vod, vývoz septiku

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.: 326 376 168(111), 737 672 324

Štancík Milan, Stražiště: 777 567 690 (nádoba na 6,5 m3)

Obec Bukovina: 326 786 121, 705 116 123 (Hajlich Jan)