Anketa - obecní znak

Schválení znaku obce Chocnějovice dne 8.12.2021 na zasedání zastupitelstva obce Chocnějovice

Zastupitelstvo obce schvaluje výběr znaků a souhlasí s vytvořením identity obce Chocnějovice. Vybranými návrhy pro Obec Chocnějovice je návrh vlajky č. 6/2 a znaku návrh č. 6. Motiv běžícího hranostaje v červeném poli ve zlatém štítě modrý korunovaný dvouocasý lev s červenou zbrojí.