KORONAVIRUS - informace pro občany

Krizový štáb Města Mnichova Hradiště

Krizový štáb Města Mnichovo Hradiště má zřízenu krizovou telefonní linku

č. 606 619 740

na tuto linku mohou volat všichni občané našich obcí pro získání informací .

( Chocnějovice, Buřínsko, Drahotice, Sovinky, Buda, Sovenice, Horní Mohelnice, Křivolačina, Rostkov, Ouč)

 


Ochranné roušky pro občany

Žádáme občany, v případě zájmu o roušky, aby nás kontaktovali na uvedných tel. číslech.

Pokud  jsou mezi námi občané ochotni jakkoliv pomoci uvítáme i toto.

K dnešnímu dni, tj 18.3.2020, má OÚ domluveno ušití ochranných roušek látkových (zatím v počtu 100 ks), samozřejmě v případě velkého zájmu budeme požadavek na počty látkových roušek zvyšovat, bude-li materiál).

Dále má OÚ požadavek na krizovém štábu města Mnichovo Hradiště na roušky a dezinfekční prostředky.

 


Provoz OÚ Chocnějovice

OÚ Chocnějovice je od 17.3.2020 zcela uzavřen pro věřejnost do odvolání.

Komunikace probíhá telefonicky:       724 230 808 - starosta obce

                                                      727 969 244 - účetní obce

                                                      725 949 987 - obecní úřad

nebo e-mailem: ouchocnejovice@iol.cz

 

Další důležité odkazy, které můžete využít pro Vaši informovanost:

1. Město Mnichovo Hradiště    

www.mnhradiste.cz

2. Město Mladá Boleslav         

www.mb-net.cz

3. Město Turnov                        

www.turnov.cz

3. Město Liberec                        

www.liberec.cz

4. Ministersvo zdravotnictví ČR                    

www.mzcr.cz

5. Krajská hygienická stanice                                      

www.khsstc.cz                      

6. Krajský úřad Středočeského Kraje                        

www.kr-stredocesky.cz                                           

7. Česká televize                                           

www.ceskatelevize.cz